INTELEKTUALNE WYNIKI PROJEKTU SĄ:

PORTAL INTERNETOWY Z MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI

Narzędzie online dla doradców zawodowych i uczniów szkół średnich, zawodowych, oraz materiały wspierające pracę doradców zawodowych, a w dalszej perspektywie nauczycieli, trenerów i edukatorów w sektorze edukacji zawodowej. Materiały przygotowane w ramach projektu są oparte na otwatych licencjach, dostępne dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Opracowane podręczniki, prezentacje, filmy, studia przypadków, zasoby internetowe są dedykowane doradcom zawodowym, nauczycielom, przychologom i mają na celu lepsze przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy lub wsparcie w planowaniu kariery osobom dorosłym.

MODUŁOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Materiały szkoleniowe opracowane jako uzupełnienie narzędzia oceny online. Częściowo będzie on dostępny na portalu projektu wraz z narzędziem oceny. Celem IO2 jest opracowanie modułowego szkolenia dla doradców zawodowych VET i psychologów w kształceniu zawodowym, które pomoże im określić indywidualny potencjał każdego ucznia lub stażysty, z wykorzystaniem testów online i innych materiałów pomocniczych.

MATERIAŁY WSPARCIA EILM DLA PROFESJONALNYCH KONSULTANTÓW

Szkolenie dla trenerów gromadzi zasoby metodyczne i pedagogiczne do efektywnego rozwijania umiejętności i kompetencji inteligencji emocjonalnej, a także materiały interaktywne, które mogą być wykorzystywane w pracy z uczniami/klientami doradztwa/poradnictwa.

PROPOZYCJE SESJI INDYWIDUALNEGO DORADCTWA

Scenariusze do indywidualnego poradnictwa dla trenerów i doradców zawodowych stanowią materiały komplementarne do narzędzia oraz opracowanych materiałów szkoleniowych. Wykorzystanie nowoczesnych technik wizualizacji informacji, opracowanie graficzne treści szkoleniowych pozwoli na podniesienie jakości procesu poradnictwa i wsparcie kształtowania kompetencji związanych z inteligencją emocjonalną w kontekście pracy zawodowej.

KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

ZAJĘCIA SZKOLENIOWE - SZKOLENIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ DLA TRENERÓW

Międzynarodowy szkolenie dla trenerów/doradców zawodowych zostanie zorganizowany przez partnera z Austrii - AMADEUS w 2022 roku. W 5 dniowym szkoleniu wezmą udział 3 reprezentanci każdej organizacji biorącej udział w projekcie - trenerzy, psychologowie, doradcy zawodowi. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z platformy internetowej i metodologii opracowanej w ramach projektu.

WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE

Wydarzeniem kończącym i podsumowującym realizację projektu będzie konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lubline w 2022. Podczas konferenecji zaprezentowane zostaną wszystkie rezultaty i osiągnięcia projektu, dotychczasowe osiągnięcia partnerstwa w zakresie wspierania rozwijania kompetencji związanych z inteligencją emocjonalną i rynkiem pracy.

contattaci
su Whatsapp

Vuoi  partecipare ad un corso per riqualificarti nel mondo del lavoro?
Scrivici direttamente tramite WhatsApp.
Lo staff di Eduforma risponderà a tutte le tue domande!

391 7549842