PARTENERIATUL STRATEGIC ERASMUS PLUS KA2 „VET” - EILM

Obiectivul proiectului este axat pe abordarea nevoilor sectorului VET în consultanță vocațională.

Potrivit cercetărilor experților din proiect (reprezentând toți partenerii) și a literaturii disponibile există o nevoie de actualizare a testelor învechite, care au fost utilizate de ani de zile și a metodologiei de sprijinire a deciziilor de carieră și a dezvoltării profesionale a persoanelor în timpul tranziției și a șomerilor de lungă durată care caută competențe importante pe piața de muncă deschisă din UE.

Formatul și metodologia de evaluare și susținere a dezvoltării profesionale nu mai sunt potrivite pentru tinerii cetățeni ai UE, ceea ce înseamnă că consilierii VET (care lucrează în școli, agenții de muncă, antrenori etc.) caută noi instrumente care să asiste dezvoltarea carierei personale.

Consorțiul se va concentra pe sprijinirea inteligenței emoționale și a competențelor socio-emoționale ale beneficiarilor:

Lucrând pe problema conflictului: Piața muncii nu este capabilă să satisfacă nevoile de muncă ale cetățenilor, ceea ce a dus la situația în care mulți oameni să învețe ca o modalitate disperată pentru a obține un loc de muncă. În consecință, neliniștea, negativitatea, demotivarea și lipsa de speranță în viitor sunt elementele care reprezintă o situație mult mai complexă pentru cei care pregătesc și predau șomerilor.

Schimbul de experiențe și metodologii contrastante: Fiind o problemă comună și o provocare în întreaga Europă, există posibilitatea de a împărtăși experiențe și metodologii pentru transferul de cunoștințe.

Furnizarea de abilități socio-emoționale pentru formatori: educatorii și formatorii VET sunt adesea specialiști în subiectul lor tehnic, dar nu au abilitățile și competențele emoționale dezvoltate pentru a face față situațiilor socio-emoționale complexe pe care le-ar putea întâlni în sălile de clasă

Proiectul se concentrează în domeniul VET ca și TARGET GROUP (grup țintă), în special pe: consilieri VET, coaches de carieră (1) și cursanți VET (2).

Îmbunătățirea competențelor acestor grupuri este foarte promițătoare pentru obținerea unor rezultate vaste provenind din serviciile furnizate pentru un număr mare de clienți.

Din cauza crizei economice, în ultimii ani a existat o creștere semnificativă a numărului de șomeri de lungă durată.

Șomerii de lungă durată nu numai că trebuie să-și îmbunătățească abilitățile tehnice, dar au și dificultăți în ceea ce privește motivația, inițiativa și menținerea unei atitudini pozitive.

Înțelegerea acestui lucru este esențială pentru îmbunătățirea capacității lor de angajare.

Profesioniștii care predau/se ocupă de pregătirea șomerilor de lungă durată nu trebuie doar să cunoască conținutul tehnic, ci și procesul de predare și învățare.

Este vital să le oferi profesorilor abilități emoționale pentru a identifica nevoile participanților la curs, pentru a aborda stima de sine scăzută, frustrarea, furia și lipsa de speranță.

OBIECTIVELE:

Îmbunătățirea calității practicii educaționale a consilierilor VET, utilizând teste / ghiduri online sau sesiuni de coaching (O1-O4) pentru a facilita gestionarea proceselor emoționale în clasă.

Dezvoltarea de resurse didactice inovatoare pentru formarea educatorilor VET, în competențe emoționale (O1-O4).

Dezvoltarea unei platforme interactive cu spații virtuale pentru autoevaluarea competențelor emoționale, co-crearea și diseminarea materialelor educaționale, schimbul de idei și metodologii etc. (IO1-IO3).

Testarea calității  produselor obținute consultând părțile interesate, partenerii asociați și grupurile țintă indirecte.

Diseminarea proiectul la nivel local / regional / național și internațional, folosind avantajul  rețelelor partenerilor

Obiectivul final al acestui proiect este îmbunătățirea calității procesului de predare și învățare prin dezvoltarea competențelor emoționale în rândul consilierilor VET pentru a aborda în mod eficient caracteristica specifică a grupului țintă: elevii VET.

Pregătirea abilităților emoționale pentru consilierii VET le va îmbunătăți practica profesională, le va îmbunătăți așteptările de a avea succes în predarea către grupul țintă și va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării profesionale și a carierei viitoare.

Oferind noi instrumente și metode, acestea vor ajuta la evitarea epuizării la locul de muncă.

Proiectul va genera un IMPACT pozitiv:

Educarea formatorilor șomerilor de lungă durată care caută activ un loc de muncă, în special cei cu risc de excludere și vulnerabilitate.

Proiectul va ajuta elevii VET care doresc să își îmbunătățească pregătirea pentru a-și menține sau îmbunătăți cariera profesională.

contattaci
su Whatsapp

Vuoi  partecipare ad un corso per riqualificarti nel mondo del lavoro?
Scrivici direttamente tramite WhatsApp.
Lo staff di Eduforma risponderà a tutte le tue domande!

391 7549842